Защо България

why1

Годишно повишение

на БВП над средноевропейското

 

why2

Един единствен

данък печалба за физичекски и юридически лица в размер на 10%

why3

Чуждестранни инвестиции

съставляващи 10% от БВП

 

ДРУГИ ПРИЧИНИ

  • Ниска средна инфлация и валута вързана към Еврото
  • 80% частен сектор в икономиката
  • Квалифицирана работна ръка
  • Най-ниска цена на работна ръка в ЕС (базова 300 евро/месец, без 13/14 заплата, и без компенсация)
  • Безвъзмездно евро съфинансиране до 70%. Над 15 милиарда евро по програми на ЕС за следващите 7 години
  • Договор за двойното облагане с Италия
  • Ниво на образованост над средноевропейското