За Alias Group

ОТ ПОВЕЧЕ ОТ 10 ГОДИНИ АСИСТИРАМЕ на италианските предприемачи при инвестирането, преместването на дейността и осъществяването на сделки в България. Предлагаме услуги на 360 градуса за основаване на дружества, счетоводство и плащания, административно, правно и финансово консултиране. Търговско подпомагане (търсене на партньори и продукти, селекция на персонал) и недвижимости (търсене и асистенция при покупка или наем на недвижим имот).

НАШИТЕ СИЛНИ СТРАНИ СА:

  • Организация на офиса по италиански модел
  • Пълна автономност при управлението на предлаганите услуги, благодарение на 15-те служители, които покриват всички изисквания на клиентите
  • Възможност за комуникация на италиански език с всички в Алиас Груп
  • Професионализъм, коректност и познаване на бизнес средата
  • Референции от важни локални институции (Италианско посолство, Конфиндустрия, ИВТ, Италианска Търговска Камара, УниКредит Булбанк)