Имоти

След голямата световна криза на неджижимото имущество от 2008ма година, за поне 3 години се наблюдаваше едно доста бързо и сурово падане в цените . От 2013 год. това намаление се стабилизира и вече от няколко месеца се наблюдава и едно бавно, но добре забележимо възраждане на пазара за недвижимо имущество, поради влиянието на инфраструктурните проекти, реализирани с помощта на финансиране от Европейския Съюз, оказали се благоприятни фактори за стабилизирането на сектора.
Особен интерес в момента предизвикват земеделските земи за някои определени видове инвестиция, апартаментите със малка до средна квадратура (50-70кв.м.) в центъра на София, индустриалните и търговските недживими имоти.

Услугите, които предлагаме:

 • Предварителен анализ на пазарната цена преди преминаване към самото закупуване на недвижимия имот
 • Правно консултиране
 • Предварителна проверка на максималната достижима печалба
 • Предварителни проучвания, контакт със съседите, за да се разбере одобрението им към реализиране на бъдещ проект, организиране на срещи със собствениците
 • Писмени и устни преводачески услуги
 • Подготовка на договори
 • Асистанс при издаването на документи било то за покупка или продажба, реализиране на сделки както за продан, така и за наем на имоти
 • Постоянно посредничество към различни институции – архитектурен офис, офис по технически контрол, общината, доставчици на ток и вода, централно отопление, газ и т.н.
 • Подготовка, попълване, получаване, внасяне и изтегляне на различни договори, писма, заявления, удостоверения и др. при държавни, общински и частни агенции от името на клиента, контрол на падежи и крайни срокове при различните етапи
 • Различни етапи при управлението на имоти, годишни местни данъци и такси, данъци за собственост
 • Управление на имоти според желанието на клиента-собственик
 • рекламиране на имоти, поддръжка на рекламите, непрекъснат мониторинг на пазара на недвижими имоти

Имоти