Предлагани услуги

services1

Основаване на акционерни и дружества с ограничена отговорност

заклет превод и апостил на италиански дружествени документи, в случаи на участие на чуждестранни юридически лица. Сливания, закупуване, преместване на дружества, отваряне на клонове, второстепенни седалища, фискален адрес, представителства и др. Общо дружествено консултиране със специално внимание към италианските фискални норми (transfer price, CFC, закон Берсани и т.н.)

services2

Фискално асистиране

ежемесечно ДДС деклариране (задължително), управление на каса и банкови операции, интрастат, редакция на тримесечни доклади на италиански език, фискално склад управление (задължително), заключителни баланси с приложени декларации за доходи (за физически и юридически лица), работно консултиране, опериране с регулярни плащания по трудови договори.

services3

Правно и финансово консултиране

предлага възможността да бъдете винаги обслужени относно всички въпроси, които се отнасят то дейността на дружеството, върху законите в обласста на вашия бизнес, търсене на местни партньори, да сте в течение с промените в законодателството, редакция на търговски договори, договори за наем, представителство, търгове и мандати, и т.н. Съдействие при взаимоотношенията с банки, лизинг и финансови компании, и възвръщане на кредити.

ДРУГИ УСЛУГИ

  • Европейски фондове: сътрудничество, проучване на реализируемост на проекти за безвъзмездно финансиране по европейски програми.
  • Делегиране на управител: или друг доверен пълномощник на местна почва, с нотариално заверен документ, с цел управление на обикновената дружествена дейност или представителство пред Българските институции.
  • Търсене и подбор на персонал: услугата включва обяви в първостепенните канали за подбор в България, приемане и анализ на автобиографии, първо селективно интервю и предложение на достатъчен брой кандидати за техническа среща с делегиран представител на заинтереснования клиент.
  • Търговски дейности: дейност по търсене и селекция на търговски партньори, търсене на продукти, изходни материали и стоки за и от България, пазарни търсения. Търговско представителство. Маркетинг дейност, реклама, реализиране на лого и брандиране, интеренет страници.
  • Недвижимо имущество: търсене на недвижимо имоти с цел жителство/офис/търговска, земеделска или производствена дейност. Проверка за тежести, ипотеки, документи оспорващи собствеността, подготвяне или редакция на предварителни договори. Управление на обекти и менажиране на наеми.
  • Сътрудничество при строителство или реконструкция: Управление на работите, дейност по надзор и контрол, финансов надзор относно бюджета на инвестицията, счетоводство по време на строителните работи.
  • Асистиране при започване на предприятие: due diligence, пълна проверка на дейността на българското дружество, което предстои да бъде закупено – било цялостно или частично, подаване на документи и процедура за Лицензи и Разрешителни, съдействие при пускането в ескплоатация на недвижим имот с търговско или промишлено предназначение, заявление и представняне на разрешителни за извършване на дейност и като цяло всякакъв вид сътрудничество до влизането в сила на разрешителните и започването на дейността, по време на стартовия период на дейност, контрол на управлението.
  • Седалище в рамките на нашата структура: офис услуги, входящи и изходящи преводи от български/италиански/ английски/френски език, превод на документи, заклет или симултантен превод, налични работни места с или без преводач.